Maksuton kouluateria lapsille!

Vuosina 2014-2020 pystyimme mahdollistamaan säännöllisen kouluruokailun lapsille. Näinä vuosina koulumme oppilaat saivat päivittäin lämpimän ruoan. Ostimme kaikki raaka-aineet Ateswartalan kylän maanviljelijöiltä lähiruokana. Koronavuosien aikana joudumme luopumaan säännöllisestä kouluruokailusta, sillä lahjoitusvarat eivät enää riittäneet jokapäiväisen ruokailun kustannuksiin. Toivomme, että saamme pian käynnistettyä säännöllisen kouluruokailun uudelleen.


Maksuton lämmin ateria on ollut tärkeä kannustin lasten istuttamiseksi koulunpenkille. Aikoinaan näin ollut myös Suomessa, sillä koululaitoksemme alkuvuosina vanhempia kannustettiin lähettämään lapsensa kouluun sillä, että nämä saisivat lämpimän aterian. Tämän päivän Intiassa näin on edelleen.   

Kouluruuan turvin lapset jaksavat opiskella ja osallistua koulupäiviin. Osalle lapsista kouluruoka saattaa olla päivän ainoa lämmin ateria. Lisäksi useat selvitykset osoittavat, että maksuton kouluateria kohentaa monipuolisesti lasten elämänlaatua. 

.

Maksuttoman ja terveellisen kouluaterian ansiosta: 

  • vanhemmat lähettävät lapsensa herkemmin kouluun 
  • myös tyttölapsista yhä useammat pääsevät osalliseksi koulutusta  
  • lasten oppimistulokset paranevat kasvaneen oppimismotivaation myötä 
  • koulunsa keskeyttävien lasten määrä vähenee 
  • lasten yleinen terveystilanne kohenee 
  • aliravitsemusta esiintyy harvemmin 

.

Lahjoittamalla yhdistyksellemme edistät näiden asioiden toteutumista. 

Ruokailun järjestäminen koulumme oppilaille maksaa noin 25 euroa päivää kohden. Koska Intiassa koulua käydään myös lauantaisin, vuoden aikana kertyy noin 280 opiskelupäivää.  

Tavoitteenamme on, että pystymme tarjoamaan lapsille lämpimän ruuan vuoden jokaisena koulupäivänä..

 

Vapaavalintaisen tukesi voit osoittaa keräystilillemme: FI97 5721 9420 1717 93   

Viitenumero on: 136    

MOBILE PAY -numeromme on 774 74

.

Lahjoituksesi kautta olet osa Canelipuun tukiverkostoa ja mukana varmistamassa, ettei yhdenkään koulumme oppilaan tarvitsisi opiskella tai lähteä kotiin nälkäisenä. 

Tuestasi 100 % menee kouluruokailun mahdollistamiseen, sillä yhdistyksen hallintokuluista vastaa hallituksen väki.  

.

Tätä viestiä saa jakaa, jos niin tunnet ♥   

Pienillä teoilla on merkitystä.   

.

Lasten puolesta,   

Canelipuu ry:n hallituksen väki Katja, Raoul, Niina, Sara ja Anni   

.


Canelipuu ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa nro. RA/2023/440. Lupa on voimassa toistaiseksi Uudenmaan maakunnan alueella.