Maksuton kouluateria lapsille!

Kouluruokailulla on tärkeä osuus jokaisen lapsen koulupäivässä. Seuraamalla kampanjaamme pääset näkemään, kuinka koulullamme Intiassa ruoka matkaa pelloilta pöytään koululounaaksi. 

Kampanjassamme keräämme varoja siihen, että koulumme lapset saisivat lämpimän aterian vuoden jokaisena koulupäivänä. Viime aikoina olemme pystyneet tarjoamaan heille lämpimän aterian ainoastaan kolmesti viikossa. 

Maksuton lämmin ateria on ollut tärkeä kannustin lasten istuttamiseksi koulunpenkille. Aikoinaan näin ollut myös Suomessa, sillä koululaitoksemme alkuvuosina vanhempia kannustettiin lähettämään lapsensa kouluun sillä, että nämä saisivat lämpimän aterian. Tämän päivän Intiassa näin on edelleen.   

Koulumme sijaitsee Intian Länsi-Bengalissa Ateswartalan maalaiskylässä. Koronavirustilanne on nostanut ruoan hintaa kaikkialla Intiassa sekä toukokuussa 2020 koulumme alueelle iskenyt voimakas sykloni Amphan vaikeuttaa edelleen ruuan saatavuutta. 

Kouluruuan turvin lapset jaksavat opiskella ja osallistua koulupäiviin. Osalle lapsista kouluruoka saattaa olla päivän ainoa lämmin ateria. Lisäksi useat selvitykset osoittavat, että maksuton kouluateria kohentaa monipuolisesti lasten elämänlaatua. 

.

Maksuttoman ja terveellisen kouluaterian ansiosta: 

  • vanhemmat lähettävät lapsensa herkemmin kouluun 
  • myös tyttölapsista yhä useammat pääsevät osalliseksi koulutusta  
  • lasten oppimistulokset paranevat kasvaneen oppimismotivaation myötä 
  • koulunsa keskeyttävien lasten määrä vähenee 
  • lasten yleinen terveystilanne kohenee 
  • aliravitsemusta esiintyy harvemmin 

.

Lahjoittamalla kouluruokakampanjaamme edistät näiden asioiden toteutumista. 

Ruokailun järjestäminen koulumme 127 oppilaallemme maksaa 25 euroa päivää kohden. Koska Intiassa koulua käydään myös lauantaisin, vuoden aikana kertyy noin 280 opiskelupäivää.  

Tavoitteenamme on, että pystymme tarjoamaan lapsille lämpimän ruuan vuoden jokaisena koulupäivänä..

Tämän tavoitteen täyttymiseen tarvitsemme 5000 euroa.  

Vapaavalintaisen tukesi voit osoittaa keräystilillemme: FI97 5721 9420 1717 93   

Viitenumero on: 136    

.

Lahjoituksesi kautta olet osa Canelipuun tukiverkostoa ja mukana varmistamassa, ettei yhdenkään koulumme oppilaan tarvitsisi opiskella tai lähteä kotiin nälkäisenä. 

Tuestasi 100 % menee kouluruokailun mahdollistamiseen, sillä yhdistyksen hallintokuluista vastaa hallituksen väki.  

.

Tätä viestiä saa jakaa, jos niin tunnet ♥   

Pienillä teoilla on merkitystä.   

.

Lasten puolesta,   

Canelipuu ry:n hallituksen väki Katja, Raoul, Niina, Sara ja Anni   

.

Canelipuu ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa nro. RA/2019/44. Lupa on voimassa 01.02.2019-31.01.2022 Uudenmaan maakunnan alueella.