Katsaus Canelipuu ry:n toimintaan

Terveisiä Kolkatasta! Minä Anni kävin koulullamme, Amader Eskulissa, visiitillä Matunin kanssa muutama viikko sitten. Koulullamme on kaikki hyvin! Kaikki odottavat jo innoissaan koska päästään rakentamaan uutta koulu rakennusta. Meidän vierailumme aikana satoi rankasti vettä ja ukkosti, odottelemme vielä monsuunin loppumista ja sitten rakennus työt voi alkaa, luultavasti marraskuun alussa. Tänä vuonna monsuunisateet ovat olleet erityisen runsaat. Pohjois-Intiassa on laajoilta alueilta jouduttu tulvien vuoksi jopa evakuoimaan ihmisiä. Riisipellot ovat suistoalueella patojen sorruttua joutuneet meriveden valtaan, näillä alueilla riisisato muutamalta kaudelta on menetetty.

Koulumme, Amader Eskul, on saanut arvostusta Ateswartalan kylän alueen valtion virkamiehiltä. Koulumme on saanut ”tittelin” Ideal school. Tämä tarkoittaa sitä että he ovat nähneet koulumme toimivuuden monesta eri näkökulmasta. Amader Eskul on myös hyvin suosittu koko lähiseudulla. Mietimmekin yhdessä Katjan, Matunin ja muiden hallituksen jäsenten kanssa mikä tekee koulustamme arvostetun niin oppilaiden, opettajien, vanhempien ja muiden silmissä.

Me Canelipuulaiset, Matun ja Suomen Canelipuulaiset, olemme saaneet rakennettua hyvän luottamuksellisen ja arvostavan suhteen niin koulumme opettajiin, oppilaisiin kuin Ateswartalan kyläläisiin. Ajattelemme, että tämä on syntynyt mukaan ottamisen, aidon kiinnostuksen ja välittämisen sekä riittävän valvonnan avulla. Tärkeää työtä on tehty myös sen luottamuksen saavuttamiseksi kyläläisten kanssa, että Canelipuun tukijat ovat sitoutuneet auttamaan heitä pitkäkestoisesti, emme ole tekemässä muutaman vuoden projektia ja lopettamassa toimintaamme. Tällaistakin Intiassa tapahtuu.

canelipuu-amadereskul-anni-matunt-2015

Olemme saaneet myös vanhemmat uskomattoman kiitettävällä tavalla sitoutumaan ja kiinnostumaan lastensa koulunkäynnistä. Vanhemmat mukana suuressa osassa koulun toiminnan suunnittelua ja heidän mielipiteistään välitetään. Vanhempain kokouksia järjestetään useasti vuodessa ja suurin osa vanhemmista on paikalla, mikä on tietojemme mukaan kohtuullisen harvinaista Intiassa. Matun kertoi, että oppilaiden ja opettajien sekä myös vanhempien välillä on aitoa välittämistä sekä arvostusta.

Canelipuun toiminnan tavoite on tehty keskittyen pitkän tähtäimen hyötyyn koko Ateswartalan kylälle. Kokeneen toimintamme kordinaattorin, Matunin, kokemuksen avulla olemme päätyneet tukemaan lapsia pitkäkestoisesti sen sijaan että keskittyisimme vain esikoululaisten – neljäsluokkalaisten tukemiseen. Tieto siitä, kuinka hyvin tuetusta ala-asteen opetuksesta siirtyminen massaluokkiin yläasteelle saa aikaan koulupudokkaita, on saanut Canelipuun tekemään työtä laajemmin. Koulumme oppilaat ovat saaneet hyviä tuloksia puolivuosittaisissa kokeissa. Hyvä koulumenestys on pyritty takaamaan meiltä yläasteelle siirtyneillä oppilailla, follow up- tukiopetuksen myötä, jonka avulla olemme saaneet estettyä koulupudokkaat. Kun opetuksen ja oppimisympäristön vaikeusaste kasvaa yläasteelle siirryttyä, ovat meidän koulumme opettajat olleet päivittäisenä tukena läksyjen teossa ja asioiden sisäistämisessä.

Oppimisympäristöön on panostettu – koulun pihalle on kasvatettu puita, kukkia ja nurmea ajatuksena kaunis ja mukava piha lapsille. Mukava miljöö tukee kouluviihtyvyyttä. Tällainen ajattelu ei ole kovin yleistä Intiassa. Yllätykseksemme, valtio on Ideal school – tittelin myötä antanut koulumme pihapiirin kunnossapitoon avuksi kaksi osa-aikaista valtion työllistämää henkilöä!

Ehdoton kantava voima Canelipuu ry:n koulun elinvoimaisuudelle on Intian kordinaattori Matun. Hänen pitkä kokemuksensa paikallisesta järjestötyöskentelystä köyhien lapsien parissa sekä myös ulkomaalaisten toimijoiden kanssa on valtavan rikas yhtälö tehdä hyvää järjestötyötä Canelipuu ry:ssä. Hänen intonsa, tarmonsa ja luotettavuutensa on omaa luokkaansa. Matun on tehnyt paljon työtä saadakseen koulustamme sellaisen, missä on hyvä ja lämmin oppimisympäristö ja missä sekä opettajia, oppilaita sekä heidän vanhempiaan kuunnellaan.

Viimeisimpänä, muttei lainkaan vähäisimpänä tekijänä Amader Eskulen ”Ideal school” –titteliin ajattelemme olevan koulumme opettajat. Matun on saanut opettajat sitoutumaan koulumme ja oppilaisiimme valvonnan, arvostuksen, kuuntelun ja vaikuttamisen mahdollisuuksien keinoin. Matun ja me muut Canelipuulaiset vierailujemme aikana olemme motivoineet opettajia työssään. Opettajia on myös koulutettu jonkin verran erilaisiin opetusmenetelmiin. Matun on saanut hyvän koulutuksen Loretto-järjestöltä, joka kannustaa opetusta erilaisin opetusmetodeihin mihin Aasian maissa on yleisesti totuttu. Menetelmät painottavat lasten mukaan ottamista oppimiseen, ulkoa oppimisen sijaan. Meidän opettajatkin ovat käyneet yhden Loretto-kurssin. Ajatuksenamme on saada opettajiamme koulutettua Loretossa lisää, jotta hyvät menetelmät pääsisivät laajemmaltikin käyttöön koulussamme.

Kehittymisen varaa on vielä paljon, mutta hyvällä tiellä ollaan – ja ylpeitä siitä! Kiitos jälleen kerran kaikkien mukana toiminnassamme olevien, ilman teitä tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista! Lämpimästi tervetuloa lisää väkeä mukaan tukemaan kylän kehittymistä ja ideoimaan toimintaamme!

%d bloggaajaa tykkää tästä: